בדיקת רכוש משותף – חשובה בדיוק כמו בדק בית בדירה הפרטית

ברכישת דירה חדשה בבניין משותף, יהיה זה אך טבעי אם הדבר היחיד שיעניין אתכם הוא הדירה שלכם עצמכם. במקרה כזה, אתם תעשו את כל מה שצריך כדי לוודא שהדירה שקיבלתם מהקבלן עומדת במפרט עליו שילמתם וכי לא קיימים בדירה ליקויי בנייה אותם על הקבלן לתקן במסגרת האחריות שניתנה בפרויקט. את כל זה תוכלו להסדיר באמצעות בדיקת בדק בית על ידי גורם הנדסי מוסמך. מצד שני, חייכם בבניין אינם מסתכמים בארבעת הקירות הפרטיים שלכם וגם לשטח המשותף יכולה להיות השפעה קרדינלית על איכות החיים שלכם בבניין בכלל ובדירתכם בפרט. זה המקום בו נכנס לתמונה השירות של בדיקת רכוש משותף, שעליו נרחיב בשורות הבאות.

מהי ההגדרה של רכוש משותף?

ובכן, הדרך הטובה ביותר להגדיר מהו רכוש משותף היא דרך השלילה. בכל מבנה, כל מה שהוא אינו רכוש פרטי בבעלות פרטית של אחד מבעלי הנכסים בבניין, הוא בהכרח רכוש משותף וזוהי אכן הגישה בה מוגדר הרכוש המשותף במסגרת חוק המקרקעין. בסעיף 52 לחוק מפורטים כל רכיבי הבניין שהם אינם פרטיים ובכלל זה גג הבניין, הקרקע, מעטפת החוץ של הבניין, מקלט, חדר מדרגות, יסודות הבניין, מעלית, מערכות הסקה/ מיזוג/ לחץ מים מרכזיות, חצר היקפית וכל מתקן או תא שטח אחר שרשום על המבנה, אך אינו רשום על אף אחד מבעלי הנכסים הפרטיים בבניין.

מהי בדיקת רכוש משותף?

הרכוש המשותף, כפי שהגדרנו אותו בשורות לעיל, יכול להשפיע על איכות החיים של כל אחד מהדיירים ושל כולם יחד, לעיתים לא פחות מאשר הרכוש הפרטי של כל דייר ודייר. מהסיבה הזאת, בדיוק כפי שאתם עורכים בדיקת בדק בית לדירה הפרטית שלכם, כך אתם רוצים לערוך בדיקה דומה גם לרכוש המשותף לבניין ואת זה תוכלו לעשות במסגרת בדיקת רכוש משותף. בדיקה זו מבוצעת על ידי גורם הנדסי מוסמך ועל פי רשימת מכולת של כלל האלמנטים הנדרשים – כל חלקי הרכוש המשותף וכל סוגי הבדיקות הנדרשות לאיתור ליקויים מבניים, הנדסיים, אסתטיים ובטיחותיים. בתום הבדיקה, יעניק לכם הגורם הבודק דוח רשמי המפרט את כל הליקויים שנמצאו בבדיקה. דוח זה, שמשמש כמסמך משפטי וכראיה קבילה בבית המשפט, מחייב את קבלן הבניין בביצוע תיקון לכל הליקויים שנמצאו.

האתגר ופתרונו

האתגר המרכזי בעריכת בדיקת רכוש משותף הוא גיוס כלל הדיירים על מנת לממן בדיקה כזאת. מן הסתם, מדובר בבדיקה שנערכת לטובת כלל הדיירים בבניין ובהתאם לכך, כולם צריכים להיות שותפים במימון הבדיקה. בהיבט זה, הדרך הטובה ביותר להשיג הסכמה לעריכת הבדיקה מצד כלל הדיירים היא קבלת החלטת ועד ושימוש בכספי הוועד לצורך ביצוע הבדיקה. בבניינים בהם דמי הוועד אינם יכולים לממן בדיקה כזאת (ולא בגלל שמדובר בבדיקה יקרה, אלא פשוט בגלל שמדובר בחריגה מהתקציב הנתון), כדאי לקיים ישיבת ועד ייעודית, לפרט את החשיבות של עריכת בדיקת רכוש משותף ועל פי הצורך גם להביא גורם מוסמך שיסביר לדיירים את חשיבות העניין, במיוחד במבנים חדשים עליהם עדיין יש אחריות קבלן אותה ניתן יהיה לממש רק בכפוף לביצוע בדיקת בדק בית לשטחים המשותפים בבניין, ממש כמו בדיקת בדק בית לכל דירה פרטית בו.

ליצירת קשר מהירה